Arbete i katastrofer

Krig eller naturkatastrofer kan plötsligt tvinga tusentals människor att fly sina hem. Att ge dem skydd är kärnan i UNHCR:s katastrofarbete. I stora flyktingkriser behövs din hjälp.

Jag vill hjälpa!

UNHCR:s arbete i katastrofer

När en katastrof inträffar är de första tre dagarna avgörande för att rädda liv.

UNHCR:s flygplan är ofta de första som landar när internationell hjälp behövs.

Under den mest akuta fasen – när människor flyr undan våld – är den högsta prioriteringen att ge människor skydd, mat och rent vatten.

När tusentals familjer behöver boende inom några dagar är den bästa lösningen vanligtvis tält. Tält kan flygas i stora mängder och går fort att sätta upp.

UNHCR arbetar över 130 länder och har lager med nödhjälp över hela världen som när som helst kan flygas ut till ett krisdrabbat område.

Inom 72 timmar kan UNHCR skicka 3000 ton nödhjälp till en miljon människor i nöd.

I mer än 70 år har UNHCR hjälpt människor på flykt och har den erfarenhet som krävs för att hantera omfattande kriser och katastrofer – även under extrema förhållanden.