Klassrummet

Lär dig mer om flyktingar

Att lära sig mer om flyktingar och livet på flykt kan hjälpa dig att förstå en del av de orsaker i samhället som leder till våld och konflikter. Det kan belysa vikten av fredlig konflikthantering, ekonomisk stabilitet och respekt för de mänskliga rättigheterna.

I historien har politisk turbulens lett till att många familjer tvingats fly från hus och hem. Att följa en flyktingfamiljs öde kan vara ett sätt att förstå internationella kriser på ett tydligare sätt.

Flyktingar är en smärtsam påminnelse om samhällens misslyckande. Människor flyr från förföljelse, kränkningar av mänskliga rättigheter och socialt sammanbrott av samhällen, inklusive krig. Det är frågor som nära hör samman med begreppen rättvisa, jämlikhet, tolerans, frihet, minoriteters rättigheter och uppbyggnad av ett samhälle.

Sverige för UNHCR kan erbjuda:

Om flyktingar och UNHCR:s historia

Källor och information

UNHCR:s statistik, flyktinghistorier och fakta är källan för informationen på Sverige för UNHCR:s webbplats. Vi hämtar all information från UNHCR:s många kanaler, om inget annat anges. Vi väljer ut statistik, bilder, filmer, berättelser och fakta som vi tror att du är intresserad av.

Källor som vi använder: