På flykt i Malawi

Tusentals människor på flykt från konfliktdrabbade länder i södra Afrika har sökt skydd i det fattiga Malawi. I flyktinglägret Dzaleka bor tusentals flyktingar, de flesta från Kongo.

På flykt i Malawi

Konflikter, våld och övergrepp hör till vardagen i många av världens fattigaste länder. Miljoner människor är på flykt i Afrika söder om Sahara. Det är en region som redan brottas med problem som undernäring, uteblivna skördar och nu - den värsta torkan på många år. Hjälpbehoven är enorma.

Många familjer på flykt från länder som Demokratiska republiken Kongo (DRC), Burundi och Moçambique har sökt skydd i fattiga lilla landet Malawi.

De flesta flyktingar bor i UNHCR:s läger. Där får de tak över huvudet, mat, vatten och sjukvård. UNHCR ser också till att barn får möjlighet att gå i skola igen.

UNHCR, FN:s flyktingorgan leder internationella insatser för att skydda människor som har tvingats fly från sina hem.