Jordbävning i Nepal 2015

UNHCR var snabbt på plats och räddade liv efter jordbävningen i Nepal 2015. 500 000 hus förstördes och 2,8 miljoner människor tvingades bo under bar himmel.

Livräddande nödhjälp till drabbade

UNHCR snabbt på plats i Nepal: Lördagen den 25 april 2015 inträffade jordbävningen med en magnitud på 7,8. Därefter ägde flera efterskalv rum.

Totalt miste 8 600 människor sina liv, 22 200 skadades, 770 000 hus förstördes och 2,8 miljoner människor tvingades bo under bar himmel.

UNHCR skickade omedelbart livräddande hjälp till människorna som hade förlorat sina hem. Inom 24 timmar hade UNHCR delat ut 11 000 presenning, 4 000 solcellslampor och annan viktig nödhjälp för att möta de mest akuta behoven hos överlevande.

Den snabba insatsen beror på att UNHCR redan var på plats i landet. Sedan 1960-talet har människor på flykt från Butan fått skydd i Nepal. 

UNHCR tömde alla sina lager i landet och delade totalt ut 42 000 presenningar som gav som skydd mot väder och vind till 200 000 människor i hårt drabbade områden.

Nu när den akuta fasen efter jordbävningen avtog väntade nästa prövning. Monsunregn är på väg in över landet med hot om nya fasor. (Uppdaterad 24 juni).