Nobels fredspris

UNHCR har fått Nobels fredspris två gånger. Den första var 1954 för sina insatser i Europa efter andra världskriget. Andra gången 1981 för sitt globala arbete.

Nobels fredspris två gånger

UNHCR har tilldelats Nobels fredspris två gånger.

  • Den första gången var 1954, bara några år efter organisationens grundande. Då fick UNHCR fredspriset för sina insatser för människor på flykt i Europa efter andra världskriget.
  • Andra gången UNHCR fick Nobels fredspris var 1981, då för sitt globala och humanitära arbete med att hjälpa världens flyktingar trots de politiska hinder organisationen möter. Den dåvarande flyktingkommissarien, Poul Hartling, kallade utmärkelsen ”ett erkännande av att världens flyktingar inte är bortglömda”.

Fredspriset — insatser för freden

Nobelkommittén har också delat ut priset fem gånger till enskilda flyktingar som övervunnit sina personliga tragedier och gjort viktiga insatser för freden. En av dem var Willy Brandt som flydde från Tyskland för att undgå Gestapo. Han blev senare Västtysklands förbundskansler.