Svar på Kalla faktas påståenden

Vi bemöter missvisande påståenden som just nu sprids om UNHCR i flera kanaler efter TV4:s program Kalla fakta.

I slutet av februari sände TV4:s Kalla fakta ett program som handlade om oss och UNHCR:s hjälpinsats i Ukraina. Viktiga delar av innehållet i programmet är fel eller missvisande.

Bland de felaktiga uppgifter som nu cirkulerar finns några som tyvärr återkommer och som vi tydligt vill bemöta så att du som är givare till UNHCR får tydliga svar.

UNHCR är FN:s flyktingorgan. Sverige för UNHCR är en svensk insamlingsstiftelse med 90-konto. Vi är UNHCR:s partner i Sverige.

3 svar på påståenden som sprids

Nej, det stämmer inte.

Karolina Lindholm Billing är UNHCR:s högsta chef i Ukraina och leder en verksamhet med flera hundra anställda, och hon hade under 2022 ett budgetansvar på drygt 7 miljarder kronor. Månadslönen för hennes tjänstegrad är ca 12 400 USD (det motsvarar ca 129 000 SEK).

Det tillkommer 30 procent ersättning för personal som inte kan leva med sin familj och som arbetar och bor på en plats där de riskerar att skadas eller dödas till följd av krig.

FN-anställda måste själva betala för bland annat sjukvårdsförsäkring och pensionsavsättning.

UNHCR:s löner bestäms av FN:s officiella löneskalor som tillämpas över hela världen av alla FN-organ. FN-anställda betalar 23 procent skatt till FN.

Nej, den siffran har inget att göra med om hjälpen når fram eller inte. Den handlar enbart om hur stor del av alla globalt insamlade medel som gick till lokala ukrainska organisationer under perioden mars-maj 2022.

Siffran som Kalla fakta hänvisar till finns i en rapport från den oberoende organisationen Humanitarian Outcomes. 

0,003 procent gäller alltså endast för den initiala och lätt kaotiska fasen av kriget. UNHCR samarbetade då främst med ett antal större nationella ukrainska organisationer där det sedan tidigare fanns upparbetade samarbeten. I denna fas av kriget skalade vi också i första hand upp våra egna insatser i landet – som exempelvis avancerade system för kontantstöd och logistik samt distribution av nödhjälp och förnödenheter. Dessa system har sedan gjort det möjligt för UNHCR att nå över 4,3 miljoner människor med hjälp. 

Efterhand inledde UNHCR samarbeten med många fler organisationer, inklusive mindre lokala hjälporganisationer. I dagsläget samarbetar vi med ca 200 ukrainska organisationer.

Nej, detta stämmer inte. 

Allt material där en människa finns med och som Sverige för UNHCR publicerar – filmer, fotografier och texter – är godkända av UNHCR:s huvudkontor för att användas i kommunikations- och insamlingssyfte. 

UNHCR har strikta rutiner för medgivande. De personer vars berättelser och fotografier delas har alltid i förväg godkänt användandet genom att skriva under en blankett där information finns på ett språk som personen i fråga förstår. I Ukraina finns blanketten för medgivande på ukrainska och ryska. 

Det framgår tydligt i medgivandet att bilder och berättelser kan användas i annonser, sociala medier och för insamling. Medgivandet kan när som helst dras tillbaka av personen som har skrivit under.

Ditt stöd når fram!

Du som givare hjälper några av världens mest utsatta människor som kämpar varje dag för att överleva och skapa sig ett aningen bättre liv.

Tack vare ditt och andras stöd till Ukraina har 4,3 miljoner människor i Ukraina fått livräddande hjälp. Och mer än en miljon flyktingar har fått hjälp i Ukrainas grannländer. 

Hör gärna av dig till oss på info@sverigeforunhcr.se om du har fler frågor.

Varmt tack för att du hjälper människor på flykt.