2020 – tack till dig som hjälper flyktingar

2020 – året med corona. En osynlig fiende slog hårt mot människor på flykt från förföljelse och konflikter. Tack vare din snabba hjälp har liv räddats. Se en film till dig.

28 december, 2020
Tack för att du hjälper människor som har fått sina liv sönderslitna av krig. Människor som är på flykt - som egentligen är precis som du och jag.

Coronaåret 2020 – vad hände?

2020 var ett år som inte liknar något annat. När det nya coronaviruset började spridas, stod världen inför ett gemensamt hot. Ett hot som har påverkat var och en av oss på något sätt.

Tack till dig som ser till att världens mest utsatta inte glöms bort.

Kriser har inte slutat

Även om covid-19 har toppat nyheterna över hela världen har konflikter inte slutat. Förföljelser har inte slutat. Naturkatastrofer har inte slutat. Människor tvingas fortfarande att fly från sina hem och tyvärr i allt högre grad.

Idag är uppskattningsvis 80 miljoner människor på flykt. Det väntas att rekordhöga 97,3 miljoner människor behöver UNHCR:s beskydd under 2021.

Utsatta drabbas

UNHCR har skyddat människor på flykt i 70 år. Trots decennier av erfarenheter liknar coronakrisen inte något som vi har sett tidigare.

Pandemin slår hårt mot världens mest utsatta:

 • Det är svårt att skydda sig själv och sin familj när det inte finns någonstans att ta vägen.
 • Att hålla avstånd i trångbodda flyktingläger är hopplöst.
 • Att tvätta händer utan tvål och vatten är omöjligt.

Aldrig någonsin tidigare har flyktinghjälpen ställts inför en kris av den här omfattningen. Den förvärrar en redan svår tid med flera akuta nödlägen i världen – allt på samma gång.

Förföljelse och konflikter slutar inte. Det finns inget globalt eldupphör. Din hjälp räddar liv.

Tack till dig som hjälper!

Det här året har varit långt ifrån enkelt. Det har också varit ett år med styrka och solidaritet.

Människor som du har agerat med empati och medmänsklighet – när det behövs som mest. Med din hjälp har:

 • Liv räddats.
 • Mänskliga rättigheter skyddats.
 • En trygg framtid för människor som tvingas fly från sina hem skapats.

Nödhjälp för hindra smittspridning har skickats till världens alla hörn:

 • 42 miljoner munskydd.
 • 42 miljoner tvålar.
 • 2,8 miljoner skyddsdräkter.
 • 4 miljoner människor fick vård.
 • 3 miljoner människor fick hjälp för att köpa mat och mediciner.
 • 744 000 barn fick stöd med distansarbete eller hembaserat lärande.

Under 2021 kommer du att vara viktigare än någonsin tidigare.

En av världens mest tätbefolkade platser. Flyktinglägret Kutupalong i Bangladesh är hem för 800 000 människor. Utbrott av pandemin är förödande.
Foto: UNHCR/R.Arnold
En av världens mest tätbefolkade platser. Flyktinglägret Kutupalong i Bangladesh är hem för 800 000 människor. Tack för att du ser till att flyktingar inte glöms bort.

Vill du läsa mer om covid-19?

Tack vare ditt ovärderliga stöd i rätt tid fick barn och familjer snabbt hjälp i de kriser som 2020 medförde. Covid-19 var den största av dem alla – en kris på befintliga kriser.

Covid-19 är först och främst en akut hälsokris. Men de sociala och ekonomiska följderna i flera länders hantering av smittspridningen har drabbat samhällets mest utsatta extra mycket.

 • Stängda gränser har gjort det svårare för människor på flykt att ta sig till säkerhet – i april 2020 stängde 168 länder helt eller delvis sina gränser.
 • Många har förlorat sin försörjning och sjunkit djupare i fattigdom.
 • Nästan två miljoner flyktingbarn går inte i skolan på grund av coronakrisen.

Utmaningarna är många.

Tack för att du ser till att flyktingar inte glöms bort i coronakrisen.

Källa: UNHCR Global appeal

Publicerad av Ulrika Forsberg