Du räddar liv i Sudan!

Tusen tack för att du hjälper människor som tvingas fly från krisen i Sudan. Din gåva ger mat, vatten och mediciner. Du räddar liv!

Din hjälp når fram i Sudan!

Varmt tack för din gåva till människor som har tvingats fly från de svåra konflikterna i Sudan. 

UNHCR kämpar för att ge akut skydd, mediciner och sjukvård. Din gåva räddar liv!

Just nu:

  • 1,8 miljoner människor har fått hjälp med mat för att överleva.
  • 8,6 miljoner människor är på flykt från konflikterna.
  • 18 miljoner människor står inför akut hunger. 

Krisen förvärras

Samtidigt ökar krisen i grannländerna. Överbefolkade flyktingläger leder till försämrad hygien. Sjukdomar sprids snabbt.

I ett läger tvingas 174 människor dela på varje toalett — med brist på rent vatten!

Enorma hjälpbehov

Hjälpbehoven i regionen är enorma. 

Trots det kritiska läget fortsätter UNHCR — tack vare dig — outtröttligt att ge akut nödhjälp till barn och familjer som har drabbats allra hårdast i den här svåra krisen.

Tusen tack för att du hjälper människor som tvingas fly från krisen i Sudan. Din gåva ger mat, vatten och mediciner. Du räddar liv och ger hopp!