Du är underbar!

Du är helt underbar som hjälper människor som har tvingats fly från sina hem, varje dag – varje natt.

Tack världens bästa månadsgivare!

Världens bästa!

Det är helt underbart att du stödjer UNHCR:s arbete. Tack vare dig får människor på flykt nödhjälp och hopp om en bättre framtid.

Vi som jobbar på Sverige för UNHCR tycker att du gör något fantastiskt. Vi vill säga stort TACK till dig. Du gör världen bättre och ger tak över huvudet, mat och skydd till människor på flykt.

Tack för ditt viktiga stöd, det behövs mer än någonsin.

Din hjälp i tre akuta kriser:

Venezuela

I januari 2019 blir situationen i Venezuela ohållbar. Människor som UNHCR träffar berättar om hunger, brist på sjukvård, osäkerhet, hot och rädsla. Familjer, urfolk, HBTQ-personer, ensamma kvinnor, barn, unga pojkar och flickor – alla lever i extrem utsatthet. De ser ingen annan utväg än att lämna sitt hemland. Tack för att du hjälper människor som tvingas lämna sina hem.

Syrien

I mars 2020 har kriget i Syrien rasat i 10 år. Förödelsen i landet är enorm. Städer och byar ligger i ruiner. Hem, skolor och sjukhus är förstörda av bomber. Många har sett sina anhöriga dödas. Familjer har förlorat allt de äger. Kriget gör vardagen livsfarlig. Människor flyr för att överleva.

I oktober 2019 förvärras kriget när civila bombas i norra Syrien. Situationen var farligare än på länge. Tack för att du är med och kämpar för krigets offer.

Cykloner i Afrika

I mars och april 2019 slår cyklonerna Idai och Kenneth till mot södra Afrika. Stormar orsakar kraftig nederbörd och stora områden svämmas över. Åkermark, hem och byar förstörs. 600 människor mister sina liv och 1,85 miljoner behöver nödhjälp för att klara vardagen. Med snabb hjälp från människor som du kan liv räddas ur vattenmassorna.

Stort tack för att du räddar liv i katastrofer. Med din hjälp får barn och familjer som förlorar sina hem i skyfall, stormar och översvämningar hjälp att överleva.

Tillsammans fortsätter vi att rädda liv – så länge det behövs.

Det måste bli fred. Krigen måste vinnas. Och vi måste se till att UNHCR får pengarna.
Hans Rosling om UNHCR
Hans Rosling