Låste du dörren i morse?

Var tredje sekund tvingas en människa att fly undan krig och konflikter. Många låser dörren för sista gången.

Blå nyckeln är symbolen för människor på flykt.
Foto: UNHCR
Människor som tvingas fly från sina hem kanske låser sin dörr för sista gången.
Vi vet att kriget någon dag tar slut. Då kanske vi åker tillbaka och hjälper till att bygga upp ett nytt Syrien. Att ha kvar hemnyckeln ger oss hopp om att återvända.
Ahmad och Ahlams nycklar till sitt hem i Homs samt nyckelring.
Ahmad och Ahlam Terkawi från Homs i Syrien

... för sista gången?

När människor tvingas på flykt låser de dörren och stoppar nyckeln i fickan, utan att veta om det är för sista gången. Nyckeln är det enda många har kvar av ett hem som de kanske aldrig kommer att se igen.

Om blå nyckeln

Den blå nyckeln är en symbol för den humanitära insats som UNHCR genomför i över 130 länder just nu.

Hoppet om ett hem

2015 kom tusentals flyktingar till Stockholms Central. Flera år senare har de sin hemnyckel kvar.

Ge en gåva idag

Just nu tvingas barn och familjer att fly från krig och konflikter. Du kan hjälpa dem att överleva. Ge en gåva till människor som inte kan komma hem.

3 vanliga frågor och svar

UNHCR är FN:s flyktingorgan och en humanitär hjälporganisation som har mandat att skydda världens flyktingar. Vi hjälper alla människor som har tvingats lämna sina på grund av krig, konflikter och förföljelse.

Vi är först på plats när en akut kris slår till och människor tvingas fly från sina hem. Barn och familjer får tak över huvudet, mat och värmande filtar. UNHCR stannar kvar så länge människor behöver hjälp.

UNHCR är FN:s flyktingorgan. UNHCR står för det engelska namnet United Nations High Commissioner for Refugees som på svenska översätts med Förenta nationernas flyktingkommissarie.

Läs mer om hur UNHCR skyddar människor på flykt.

Sverige för UNHCR har 90-konto och är UNHCR:s svenska partner.

När människor tvingas på flykt låser de dörren och stoppar nyckeln i fickan, utan att veta om det är för sista gången. Nyckeln är det enda många har kvar av ett hem som de kanske aldrig kommer att se igen. Den förblir ofta deras käraste ägodel – år efter år på flykt.

Läs mer om blå nyckeln.

Den blå nyckeln är en symbol, den går inte att köpa just nu.

Just nu pågår flera akuta kriser i världen. Från Syrien, Jemen och Afghanistan till Myanmar och det förföljda Rohingyafolket behöver miljontals människor på flykt hjälp för att överleva.

I världens svåra nödsituationer saknas mat, vatten och tak över huvudet. Tack vare stöd från människor som du kan UNHCR dela ut akut livräddande nödhjälp som gör att människor klarar vardagen.

Tillsammans kan vi se till att människor på flykt får ett hem där de kan känna sig trygga.