12 fakta om malaria

Malaria överförs till människor av smittbärande myggor. Två tredjedelar av alla flyktingar lever i riskområden. UNHCR arbetar för att utrota malaria.

15 april, 2015
En flicka på flykt från konfliktdrabbade Centralafrikanska republiken vilar i en sjuksäng på en av UNHCR:s kliniker i Inke-lägret, Demokratiska republiken Kongo. 'Jag är här idag för att jag har feber, under tiden jag har varit i lägret har min pappa dött. Idag är jag här med min mamma' berättar Jemima Yama, 10 år.
Foto: UNHCR/H.Kinsella Cunningham
En flicka på flykt från konfliktdrabbade Centralafrikanska republiken vilar i en sjuksäng på en av UNHCR:s kliniker i Inke-lägret, Demokratiska republiken Kongo. "Jag är här idag för att jag har feber. Under tiden jag har varit i lägret har min pappa dött. Idag är jag här med min mamma" berättar Jemima Yama, 10 år.

Smittbärande myggor överför malaria till människor

 1. Den 25 april uppmärksammas världsmalariadagen.
 2. Malaria orsakas av parasiten plasmodium som överförs till människor genom smittbärande myggor.
 3. Omkring två tredjedelar av alla människor som flyr befinner sig i riskområden för malaria. Värst är situationen i Afrika söder om Sahara.
 4. Hälften av jordens befolkning (3,2 miljarder människor) riskerar att smittas av malaria.
 5. Varannan minut dör ett barn av malaria.
 6. Gravida kvinnor och barn under fem år är mest utsatta för malaria.
 7. Men det blir bättre! Sedan år 2000 har antalet dödsfall i malaria sjunkit med 47 procent.
 8. Tidig diagnos och behandling minskar risken för att dö i malaria och sprida sjukdomen vidare.
 9. Ett växande problem är malaria som är resistent mot artemisinin, en av de vanligaste medicinerna, framför allt i Sydostasien.
 10. Ett av de mest effektiva sättet att undvika malaria är att sova under ett myggnät som är impregnerat med insektsmedel. Under 2020 delade UNHCR ut 1,5 miljoner myggnät.
 11. Att spreja väggar med insektsmedel är ett effektivt sätt att minska spridningen av malaria.
 12. Malaria orsakar stora ekonomiska förluster för de länder där sjukdomen är vanlig.

Källor: UNHCR och WHO

Publicerad av Ulrika Forsberg