Kampen mot malaria

Jag vill hjälpa!

Myggnät mot malaria

Varannan minut dör ett barn under fem år i malaria – parasiten som ger hög feber och sprids av myggor. Miljoner människor drabbas varje år.

UNHCR arbetar för att utrota malaria genom att ge vård, öka kunskap och förse familjer på flykt med myggnät. Under 2020 delade UNHCR ut 1,5 miljoner myggnät.

I krissituationer är människor extra utsatta. Människor som flyr från områden utan malaria känner sällan till hur sjukdomen sprids eller hur de ska skydda sig och sina barn. I riskområden för malaria är sjukdomen därför en av de vanligaste dödsorsakerna i flyktingläger.

Myggnät mot malaria

Lyckligtvis är det relativt enkelt att stoppa spridningen av malaria.

Familjer som sover under myggnät minskar risken att smittas med hela 90 procent. Ett myggnät kan betyda skillnaden mellan liv och död, särskilt för barn under fem år och gravida kvinnor, som är extra utsatta för sjukdomen.

Den 25 april är det världsmalariadagen. Stöd UNHCR i kampen för att skydda mammor och deras barn mot malaria.

340 kronor räcker till 10 myggnät som kan rädda liv.