Skolan satt på paus för barn från Ukraina

Sedan Rysslands invasion av Ukraina i februari 2022 är 5 miljoner barn på flykt från kriget. För många har skolan satts på paus. Rapport från UNHCR.

13 september, 2023
Barn på flykt från Ukraina visar sina teckningar i en skola i Bukarest.
Foto: UNHCR/Andrew McConnell
Barn på flykt från Ukraina visar sina teckningar i en skola i Rumänien. Fler barn behöver chansen att fortsätta nästa läsår. Tusen tack till dig som hjälper!

Skolan i vänteläge för Ukrainas barn

Nu när det nya skolåret har börjat i Europa står barn och unga på flykt från kriget i Ukraina inför sitt tredje år av avbruten utbildning.

Med den ryska fullskaliga invasionen som pågår krävs snabba insatser för att rädda barns skolgång och framtid. Samtidigt förstörs skolor i bombattacker i landet.

Miljontals barn från Ukraina är på flykt i Europa, nästan hälften av dem går inte i skolan. I många länder saknas lärare och klassrum.

Rapport: Skolan i vänteläge

En ny rapport från UNHCR om utbildning för flyktingbarn från kriget i Ukraina — Education on Hold — visar att:

 • Av cirka 5,9 miljoner ukrainska flyktingar i Europa är 30–50 procent barn.
 • Ungefär hälften av de barnen är inskrivna i skolor för läsåret 2022-2023.

Enligt rapporten beror den låga inskrivningsgraden för flyktingbarn på:

 • Administrativa och juridiska hinder.
 • Språksvårigheter.
 • Brist på information om utbildningsalternativ.
 • Föräldrar tvekar om att skriva in sina barn eftersom de hoppas på att snart kunna återvända till Ukraina.

Brist på klassrum och lärare

Ett annat stort hinder är bristen på kapacitet hos skolor i länder som tar emot flyktingar.

Med så många barn som har tvingats fly från kriget, har många skolor i Europas länder varken tillräckligt med klassrum eller lärare.

Åtgärder för flyktingbarn behövs idag

Flyktingbarnen från Ukraina går miste om sin utbildning i år om inte akuta åtgärder vidtas.

För att säkerställa att barn inkluderas i nationella utbildningssystem i Europa, visar UNHCR:s rapport ett antal rekommendationer till regeringar för att minska hinder och främja lärande:

 • Förbättra integrationen av flyktingar i skolåldern i de europeiska nationella utbildningssystemen.
 • Öka skolors kapacitet så att alla flyktingbarn kan tas emot.
 • Planera långsiktigt — se till att alla barn får gå i skolan nästa läsår.
 • Ge flyktingföräldrar information om utbildningsalternativ för barn och ungdomar.
 • Ömsesidigt erkännande av betyg, certifikat och examensbevis och utbyte av uppgifter om akademiska prestationer. De gör både längre vistelser och återgång till det utbildningssystemet i Ukraina så smidigt som möjligt.

Rapporten ger praktisk information till flyktingföräldrar och ger svar på frågor om barns återintegrering i Ukraina.

Titeln för UNHCR:s rapport om utbildning är: ”Education on Hold: Addressing barriers to learning among refugee children and youth from Ukraine – challenges and recommendations”.

Källa: unhcr.org

Vill du hjälpa i Ukraina?

Kriget i Ukraina försämras snabbt. Ryska attacker slår liv i spillror. Robotar avfyras mot städer och byar.  Sjukhus, förskolor och bostadshus — alla är måltavlor.

Trots riskerna är UNHCR på plats:

 • Med förnödenheter som filtar och kläder.
 • Reparerar skolor och klassrum.
 • Leder hjälparbetet för att sätta människor på flykt i säkerhet.

Ge en gåva idag!

Tusen tack till dig som är med och hjälper. Du räddar liv!

Publicerad av Ulrika Forsberg