Krisen växer i Venezuela, UNHCR på plats och hjälper

Krisen i Venezuela växer. 3 miljoner människor har lämnat landet. Läget väntas bli sämre under 2019. UNHCR är på plats och stärker hjälpinsatserna.

2 januari, 2019
Tusentals människor korsar gränsen över Simon Bolivar-bron från Venezuela till Colombia varje dag. Läget väntas bli sämre. UNHCR stärker insatserna.
Foto: UNHCR/Fabio Cuttica
Tusentals människor korsar gränsen över Simon Bolivar-bron från Venezuela till Colombia varje dag. Läget väntas bli sämre. UNHCR stärker insatserna.

Miljoner människor flyr från Venezuela

Flykten från Venezuela är den största i Latinamerikas och Karibiens nutida historia. Sedan 2014 har den politiska, humanitära, sociala och ekonomiska utvecklingen tvingat över 3 miljoner människor att lämna landet. Situationen förvärrades under 2017.

Det blev värre. Offentliga siffror visar att cirka 2 miljoner venezuelaner lämnade landet under 2018 – utan hopp om att återvända den närmaste tiden.

– Människor som jag har träffat berättar om hunger, brist på sjukvård, osäkerhet, hotelser och rädsla. Familjer, ensamstående kvinnor, barn, unga pojkar och flickor – alla lever i extrem utsatthet. Ingen såg någon annan lösning än att lämna sitt land – ibland för att gå i flera dagar – i hopp om att leva i värdighet och bygga upp en framtid, säger Eduardo Stein, UNHCR:s och IOM:s gemensamma representant för venezuelanska flyktingar och migranter.

Latinamerika och Karibien påverkas mest

Latinamerika och Karibien påverkas mest av de stora flyktingströmmarna. Länderna har visat solidaritet och generositet. De håller i stort sett gränserna öppna – trots att deras resurser är ansträngda.

Sedan 2017 har UNHCR stärkt beredskapen och ökat hjälpinsatserna för att möta de växande behoven. För att klara av att hjälpa dem som flyr krävs samarbete mellan länderna i regionen och stöd från internationella samfundet.

7 fakta om flykten från Venezuela

Siffror är från 30 november 2018.

 1. Enligt siffror från regeringen har antalet venezuelaner i Latinamerika ökat från 700 000 under 2015 till över tre miljoner i november 2018. Den totala siffran är sannolikt högre eftersom de flesta datakällor inte redovisar venezuelaner utan rättslig status (regular status).
 2. Fler än 5000 människor flyr dagligen. Grannländernas resurser är på bristningsgränsen. Om behoven inte möts ökar risken för främlingsfientlighet.
 3. 959 000 venezuelaner har rättslig status och 375 174 har ansökt om asyl i regionen (se dataportalen för de senaste siffrorna).
 4. Många venezuelaner saknar rättslig status på grund av olika faktorer som brist på dokumentation (ID-handlingar), administrativa hinder, långa väntetider för rådgivning eller höga ansökningsavgifter. I vissa länder lever de utan rättigheter och tillgång till sociala tjänster. Det gör dem extra utsatta för utnyttjande, övergrepp, våld och diskriminering.
 5. Troligtvis kommer situationen att fortsätta under 2019. Det beräknas att finnas 5,3 miljoner flyktingar och migranter från Venezuela i slutet av 2019.
 6. Majoriteten av flyktingarna från Venezuela väntas anlända till Colombia. Hälften av dem kommer att stanna i landet och den andra hälften ta sig vidare till Ecuador, Peru och i mindre utsträckning söder ut. Brasilien väntas ta ett stort antal.
 7. UNHCR och IOM (Internationella Organisationen för migration) samordnar hjälpinsatserna för människor som flyr från Venezuela.

UNHCR:s hjälpinsatser

Tillsammans med partner ger UNHCR skydd och hjälp. Extra utsatta grupper prioriteras. Hjälpinsatser består av:

 • Direkt katastrofhjälp: människor får livräddande nödhjälp som mat, akuthem, sjukvård samt utbildning och juridisk hjälp.
 • Skydd: med ökad närvaro i gränsområden och längs flyktvägarna stärks arbetet med registrering och dokumentation. Extra stöd ges till de mest sårbara som barn, ursprungsfolk, äldre, gravida och ammande kvinnor, HBTQ-personer, funktionsnedsatta och människor som lever med hiv. Förebyggande insatser och åtgärder mot sexuella övergrepp och könsrelaterat våld prioriteras också.
 • Integration: ökade insatser för ge flyktingar möjlighet att arbeta, försörja sig själva och att barnen ska inkluderas i nationella skolsystem.
 • Stärka länder som välkomnar människorna som flyr.

Källa: unhcr.org och data.unhcr.org

Publicerad av Ulrika Forsberg