1,48 miljoner till skolbarn på flykt - tack Lindex!

6-13 december rundade Lindex kunder upp 25 kr för att ge barn på flykt möjlighet att gå i skolan. Resultatet: nästan 1,5 miljoner kronor - och alla gåvor dubblas. Tusen tack Lindex, er personal och alla kunder!

24 november, 2023
Ett barn på flykt går i skolan och lär sig läsa.
Foto: UNHCR/Chinar Media
Tusen tack Lindex som hjälper barn att gå i skolan!

Lindex kunder ger utsatta barn nytt hopp

Stort och varmt tack till alla kunder som Rundade upp hos Lindex i december! Tillsammans gav ni nästan 1,5 miljoner kronor - en fantastisk gåva som ger barn på flykt chans att gå i skolan.

Dessutom dubblas alla Runda upp-gåvor till utbildning, av Akelius Foundation – det blir totalt tre miljoner kronor som räcker till att ge 59 440 barn på flykt chans att gå i skolan. Ni har verkligen varit med och gjort skillnad och kommer ge många barn en ljusare framtid.

Tack Lindex och alla kunder!

Skolbarn på flykt

Utbildning är det starkaste verktyget för att ge barn ett tryggt liv och en bättre framtid. Men trots det går bara hälften av världens flyktingbarn i skolan. Allt för många avbryter sin skolgång för att aldrig komma tillbaka igen.

Att gå i skolan varje dag hjälper barn på flykt att få struktur i livet och skyddar mot barnarbete, människohandel, barnäktenskap och sexuell exploatering. Att gå i skolan varje dag ger både hopp om framtiden och en tryggare vardag.

Därför är utbildning en prioriterad hjälpinsats för UNHCR - och därför är vi så glada att så många ville vara med och Runda upp.

UNHCR prioriterar utbildning

För UNHCR är utbildning en långsiktig och viktig verksamhet. 
UNHCR bygger skolor och ser till att det finns skolmaterial till barnen. UNHCR utbildar även lärare, delar ut stipendier till unga flyktingar och ser till så barn har soldrivna lampor så att de kan läsa läxor på kvällen.

Akelius Foundation dubblar

Under hela december dubblar Akelius Foundation alla gåvor för utbildning.

Akelius Foundation har varit en viktig partner till Sverige för UNHCR i fyra år och har bland annat gett 495 miljoner kronor till hjälpinsatsen i Ukraina och gjort stora insatser för att flyktingar ska få en utbildning.

Vill du hjälpa?

Att tvingas på flykt vänder liv upp och ner – vardag bli kaos. Just då är det livsviktigt att få rutin och gå i skolan. Vill du ge barn en chans i livet?

Jag vill hjälpa idag!

Lindex rundar upp!

Omkring två gånger varje år rundar Lindex upp och varje kampanj har ett nytt tema. Under kampanjerna erbjuds kunder som handlar i någon av Lindex butiker att ”runda upp sitt köp”, och lägga på 25 kronor som går till människor på flykt.

Lindex kunder är dedikerade och har bidragit med 33,5 miljoner kronor sedan julen 2014. Ni är fantastiska!

2023: Rundar upp för barn på flykt

Mellan den 6 till den 13 december rundade Lindex kunder upp 1 486 039 kronor så att fler barn och unga på flykt ska få gå i skolan. Under samma period dubblades alla gåvor av Akelius Foundation vilket gav totalt tre miljoner kronor till skolgång för barn på flykt. Julens viktigaste gåva!

Mellan 22 och 28 augusti 2023 rundade Lindex kunder upp med 923 356 kronor till barn på flykt som inte får gå i skolan. Tusen tack!

2022: Rundar upp till Ukraina

Under våren 2022 kunde Lindex kunder i nio olika länder Runda upp för att hjälpa människor på flykt i och från Ukraina. Största summan samlades in i Sverige och totalt rundade kunder upp 5 565 900 kronor i mars. Under våren 2022 skänkte Lindex även 5433 vinterjackor till Ukraina.

Publicerad av Ulrika Forsberg