Tigray är livsfarligt – förnödenheter når inte fram

Människor i Tigray står utan mat, vatten och mediciner. Dödsfallen ökar och nödhjälpen når inte fram. Läget är livsfarligt. UNHCR kämpar för hjälpa!

21 januari, 2022
Flyktingar från Eritrea som bor i läger i Tigray saknar allt.
Foto: UNHCR/Olga Sarrado Mur
Människor som har tvingats fly från Eritrea bor i flyktingläger i provinsen Tigray i grannlandet Etiopien. Just saknar de allt. Läget livsfarligt.

Farligt läge i Tigray

Läget för eritreanska flyktingar i Tigray i norra Etiopien försämras.

Efter tre veckor utan tillträde till området på grund av osäkerheten har UNHCR:s personal lyckats nå de två flyktinglägren Mai Aini och Adi Harush. Det var första gången sedan de senaste flyganfallen i och nära lägren.

Fältpersonal träffade flyktingar som var rädda och kämpar för att hitta mat. De saknar mediciner och har knappt tillgång till rent vatten.

Brist på mediciner

Flyktingar i Tigray berättar för UNHCR om dödsfall – fler än 20 under de senaste sex veckorna – kopplade till bristen på mediciner och sjukvård.

Sjukvården i flyktinglägren har i princip varit obefintlig sedan i början av januari när mediciner tog slut.

Brist på vatten

Brist på bränsle gör att rent vatten varken kan pumpas eller transporteras till lägren. Flyktingar tvingas hämta vatten i bäckar som snabbt torkar ut, det ökar risken för vattenburna sjukdomar.

Brist på mat

Trots samordnade insatser från hjälporganisationer är det omöjligt att skicka förnödenheter till Tigray. Med tomma lager är extrem hunger är ett växande problem.

Flyktingar berättar om att de säljer sina kläder för att få mat.

Brist på trygghet

Tryggheten för eritreanska flyktingar i de två lägren har varit allvarligt hotad i många månader.

Den desperata situationen är ett tydligt exempel på följderna av osäkerhet och brist på förnödenheter. Krisen drabbar miljontals människor i norra Etiopien.

UNHCR har uppmanat alla parter om vapenvila och garanti för säker passage – utan större framgång.

Fri lejd skulle göra det möjligt att flytta 25 000 flyktingar i lägren till en ny plats och tryggare i den närliggande regionen Amhara.

Brist på allt

Om mat, mediciner, bränsle, vatten och andra förnödenheter inte omedelbart når de drabbade, och om vi inte kan flytta människor till en tryggare plats där de får hjälp – kommer fler människor att dö.

Skydda civila!

UNHCR upprepar FN:s uppmaning till alla stridande parter i Etiopien att skydda civila, respektera människors rättigheter och skydda grundläggande friheter.

Flyktingar får inte hållas fångna i den här konflikten.

Källa: unhcr.org

Det här har hänt

I början av november 2020 drabbade militären i Etiopien samman med regionala styrkor i provinsen Tigray, som ligger i norra delen av landet och gränsar till Sudan och Eritrea.

Sedan dess kommer rapporter om våldsamma väpnade konflikter i Tigray. Människor blev överrumplade av våldet och tvingades helt plötsligt fly för sina liv. Nu har konflikten spridit sig till fler regioner.

Tusentals människor är fast i Tigray. Andra har sökt skydd i grannlandet Sudan där de får skydd och nödhjälp.

Vill du och ditt företag hjälpa i Tigray? Varje gåva bidrar till de globala målen för hållbar utveckling. Ge en gåva idag!

Publicerad av Ulrika Forsberg