Stängda gränser hotar afghaner som söker skydd

Människor på flykt från Afghanistan avvisas vid gränserna. Många utvisas av grannländerna. Riskerna är allvarliga och i vissa fall livshotande.

2 december, 2021
En pappa med sina tre barn har flytt till Kabul. Familjen lämnade sitt hem hem i norra Kunduz när det förstördes i kriget i maj.
Foto: UNHCR/Andrew McConnell
En pappa med sina tre barn har flytt till Kabul. Familjen lämnade sitt hem i norra Kunduz när det förstördes i kriget i maj.

Stängda gränser för flyende afghaner

UNHCR är djupt oroad över de ökade riskerna för afghaner som försöker fly till grannländer när situationen i Afghanistan fortsätter att försämras.

Afghanistans landgränser mot Pakistan och Iran är endast öppna för människor med pass och visum.

Ett litet antal sjuka personer tillåts undantagsvis att komma in i Pakistan utan dokument.

Gränserna till Tadzjikistan och Uzbekistan är helt stängda för afghaner.

Farorna för människor som inte kan fly från Afghanistan är allvarliga och i vissa fall livshotande.

Livräddande handling att hjälpa

Runt om i världen har många som tvingats på flykt vanligtvis inte de nödvändiga resetillstånden och dokumenten som krävs.

Alla länder har en suverän rätt att bestämma över sina gränser. Undantag måste göras för människor som söker internationellt skydd.

Att låta flyende människor komma in i ett land – även utan dokumentation – för att undvika livshotade faror är en livräddande mänsklig handling och hörnstenen i det internationella asylsystemet.

Dagliga resor över gränsen

Även långt innan den nuvarande mänskliga krisen i landet reste tusentals afghaner dagligen till Pakistan och Iran. De åkte dit för att handla, få sjukvård eller träffa familjemedlemmar.

De flesta resorna var tillfälliga. Människor återvände till Afghanistan efter en kort tid.

Söker asyl

Sedan i augusti har UNHCR tagit emot ett ökande antal afghaner i grannländerna som har vänt sig till våra kontor med avsikt att söka asyl.

Andra, som fortfarande befinner sig i Afghanistan, berättar om att de hoppas ha möjlighet nå grannländerna för att söka internationellt skydd.

Flickor, kvinnor, minoritet och aktivister

Pågående svårigheter för flickor att gå i skolan och kvinnors rörlighet och rätt att arbeta hämmar vardagen för hälften av den afghanska befolkningen.

Riktat hot mot religiösa och etniska minoriteter och dödande av människorättsaktivister belyser de livsfarliga risker som många afghaner står inför.

Ekonomisk kollaps och minusgrader

Ekonomisk kollaps och utbredd hunger i Afghanistan kan tvinga tusentals fler att försöka lämna landet för att överleva.

Nu hotar en kylig vinter där temperaturen kan sjunka till minus 25 grader i vissa områden.

Smugglare

Medan officiella gränser förblir stängda för de flesta afghaner känner UNHCR till att människor tar sig in i grannländerna via inofficiella vägar.

Många som reser till Iran rapporterar om att de har sökt hjälp av smugglare för att lämna Afghanistan.

De berättar för UNHCR om utpressning, misshandel och annat våld – särskilt kvinnor och flickor – under flykten.

Utvisningar

Utvisning av afghaner har ökat från Pakistan, Iran och Tadzjikistan sedan augusti. Det strider mot UNHCR:s råd om att inte skicka tillbaka en människa som riskerar att utsättas för våld eller förföljelse.

Lokala medier rapporterar om att upp till 5 000 afghaner anländer till Iran varje dag.

Samtidigt uppskattar UNHCR att 3 000 afghaner i genomsnitt har utvisats från Iran till Afghanistan varje dag sedan i augusti.

I Pakistan rapporteras om att cirka 1 800 afghaner utvisades mellan september och oktober.

UNHCR är allvarligt oroad över att tjugotre afghanska asylsökande, bland dem kvinnor och barn, utvisats från Tadzjikistan under den senaste månaden.

Vi uppmanar myndigheterna i alla länder att omedelbart upphöra med den påtvingade återvändandet av afghaner, av vilka många kan vara i behov av flyktingstatus och internationellt skydd.

Rättvis bedömning saknas

Om afghaner som passerar in i grannländerna har behov av internationellt skydd kan bara avgöras med en rättvis och effektiv bedömning av flyktingstatus.

Berörda myndigheter har ännu inte implementerat ett tillgängligt asylsystem för nyanlända afghaner. Det är därför inte möjligt att bedöma om de som utvisas fruktar förföljelse och kränkningar av sina mänskliga rättigheter i Afghanistan.

Påtvingade återvändanden under orättvisa omständigheter kan strida mot principen om non-refoulement – att inte utvisas om livet är i fara – och utgöra ett allvarligt brott mot internationell rätt.

Håll gränserna öppna

UNHCR uppmanar alla länder att hålla sina gränser öppna för människor från Afghanistan som behöver internationellt skydd. Att inte ges rätt att söka asyl riskerar otaliga civila liv.

UNHCR är redo att hjälpa myndigheter att skala upp hjälparbetet och se till att rättvisa asylsystem kommer på plats i den krisen.

Källa: unhcr.org

Publicerad av Ulrika Forsberg