På plats i Ukraina – UNHCR rapporterar om läget

UNHCR rapporterar om Ukrainakrisen. Tusentals människor tvingas lämna sina hem. Barn och familjer som flyr behöver nödhjälp. Du kan hjälpa idag!

26 februari, 2022
UNHCR hjälper människor som flyr från Ukraina.
Foto: UNHCR/Dario Bosio
UNHCR hjälper barn och familjer som flyr från Ukraina.

Just nu i Ukraina

Intervju i SR Ekot med Karolina Lindholm Billing, UNHCR:s chef i Ukraina:

Beskriv läget just nu:

Det är förstås oerhört svårt. Redan innan den senaste krisen var ungefär en miljon människor internflyktingar i Ukraina.

Det är väldigt svårt att uppskatta hur många som flytt, men minst 160 000 har tvingats fly de senaste dagarna. Från norra, östra och södra Ukraina.

Finns det säkra platser att fly till?

Människor rör sig mot centrala Ukraina och västerut. Till skillnad från krisen 2014/2015 då många kunde röra sig mot Kiev, så är det inte säkert där nu.

Vi har mycket kontakt med flyktingar och myndigheter. Det finns ställen i Kiev som är som samlingspunkter, dit människor kommer och får nödhjälp och sen kanske kan resa vidare till västra Ukraina.

Hur kan man hjälpa?

Det kommer behövas enormt mycket hjälp. Vi får dagligen samtal från byar och städer dit internflyktingar kommer. De ber om nödhjälp som filtar och tak över huvudet.

Här kan du hjälpa!

Det kommer en vädjan från UNHCR där det specificeras vilka behov som finns. Det är nödhjälp nu, också långsiktig hjälp som behövs.

Här i Kiev där jag är gick sirenerna under gårdagen flera gånger och vi gick ner i skyddsrum. I går blev jag tvungen att flytta en bit utanför Kiev, jag bor egentligen precis bakom regeringsbyggnaden.

I östra Ukraina har vi kollegor som är kvar, där är situationen ännu svårare på många sätt. För bara två veckor sen var jag i östra Ukraina och var i byar som nu bombats och förstörts.

Var flyr människor?

Många försöker ta sig till Moldavien, Polen och andra grannländer. Det är långa köer vid gränserna, många vill ut.

Men det stora antalet människor stannar i Ukraina och försöker söka sig till familjemedlemmar och andra som de känner som de kan bo hos.

Det har varit svårt att nå fram med nödhjälp, men i går efter långa förhandlingar lyckades vi få fram en transport med nödhjälp till en plats där internflyktingar finns.

Människor behöver tak över huvudet, något att sova på, akut nödhjälp. En del är skadade.

Det är verkligen i en akut fas nu. Vi hjälper myndigheterna att sätta upp mottagningscenter där människor kan få skydd några dagar. Men sen, var ska dessa människor bo?

Hur många kan tvingas på flykt?

Så som situationen ser ut kan det röra sig om 7 miljoner internflyktingar. Men det är svårt att komma med prognoser nu. Det beror på hur situationen utvecklas och hur många som stannar där de är även om det är ett område i konflikt. En del stannar faktiskt.

Jag säger ofta att Ukraina är den äldsta internflyktingsituationen i världen. Ungefär 30 procent av de som drabbats är äldre och pensionärer.

Det här är en jättekris ovanpå en redan existerande kris som pågått sedan 2014. Det  kommer att pressa människor och resurser oerhört hårt. El- och vattentillgången är oerhört svår i östra Ukraina.

UNHCR deklarerade i går katastrofläge på samma nivå som de andra stora kriserna i världen, som till exempel Afghanistan.

Vad behövs och hur kan man hjälpa?

Vi behöver stöd och resurser. Sverige är en av UNHCR:s största givare med icke öronmärkta bidrag. Det är otroligt värdefullt. När nya kriser uppstår kan vi använda medel som vi fått från Sverige till den här krisen.

De senaste dagarna har jag jobbat dygnet runt med att se till så att mina kollegor i Donetsk och Luhansk, och i de andra kontoren vi har i Ukraina, är i säkerhet. Nu hjälper vi kollegor som bor i Kiev att ta sig några km utanför stan.

Vi håller kontakt med internflyktingar för att se vilka behov som finns, och ser var de befinner sig. Vi ser över hur vi ska få fram nödhjälpen till människor, många områden i landet är blockerade.

Nu ska vi så fort som möjligt hjälpa människor som tvingats på flykt.

Det finns en stor solidaritet här, människor tar det de har för att hjälpa andra på flykt. UNHCR:s arbete är mycket att arbeta med lokala organisationer och myndigheter. Vi stödjer 160 lokala grupper som kan hjälpa nya internflyktingar.

Många är internflyktingar för tredje gången, det är oerhört traumatiskt förstås.

Vad säger UNHCR till grannländerna?

Håll gränserna öppna. Betrakta de som flyr som flyktingar, de är inte migranter. De flyr undan ett krig. Det är viktigt att komma ihåg.

Publicerad av Ulrika Forsberg