Våld och kränkningar ökar vid Europas gränser

Europas gränser stänger. Murar och stängsel byggs. Människor på flykt från konflikter avvisas med våld. UNHCR är oroade och bävar för "Fort Europa".

22 februari, 2022
Ett taggtrådsstängsel är gränsen mellan Grekland och Turkiet.
Foto: UNHCR/Socrates Baltagiannis
Ett taggtrådsstängsel är gränsen mellan Grekland och Turkiet.

Europas gränser – våldet ökar

Våldsamma incidenter och allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter mot flyktingar och migranter vid Europas gränser ökar. Det har slutat i tragiska förluster av människoliv.

Våld, misshandel och avvisningar fortsätter att rapporteras regelbundet vid flera gränser inom och utanför Europeiska unionen (EU).

UNHCR har pratat med tusentals flyktingar över hela Europa som har trängts tillbaka. De berättar om hot, våld och förnedring – som är satta i system.

UNHCR har upprepade gånger uppmanat länder att upphöra med sådana oacceptabla metoder.

Våld och kränkningar

Återkommande rapporter om våld och kränkningar från gränsen mellan Grekland och Turkiet är oroande. Nästan 540 brutala avvisningar har registrerats sedan 2020.

Allvarliga incidenter rapporteras även vid Europas centrala och sydöstra gränser mot EU:s medlemsstater.

Dödsfall på havet

Människor som har flytt över havet berättar om att de har lämnats drivande i flottar eller tvingats ner i vattnet. Det visar på en känslolös brist på hänsyn till människoliv.

Minst tre människor rapporteras ha dött på Egeiska havet i sådana incidenter sedan september 2021.

Lika fruktansvärda handlingar rapporteras vid landgränserna. Vittnesmål berättar om människor som blir avklädda och brutalt pressas tillbaka i svåra väder.

Europa misslyckas, få undantag

Med få undantag misslyckas Europas länder att utreda rapporter om våld, trots allt fler trovärdiga bevis. Istället byggs murar och stängsel upp längs gränserna.

Utöver våldsamma avvisningar kommer rapporter om att flyktingar skickas tillbaka sina hemländer, trots att deras liv kan vara i fara.

Att skicka tillbaka en människa till livsfara står i strid med principen om non-refoulement – att skydda flyktingar mot utvisning eller avvisning när deras liv eller frihet är i fara.

Rätt att söka asyl

Rätten att söka och få asyl beror inte på vilket sätt någon tar sig till ett land.

  • Människor som vill söka asyl ska ha den möjligheten.
  • De ska informeras om sina rättigheter, skyldigheter och få juridisk hjälp.

Murar, stängsel och taggtråd

Människor som flyr för sina liv – från krig och förföljelse – har ingenstans att ta vägen, de har inga utvägar. Det är osannolikt att murar och stängsel är avskräckande.

Taggtråd bidrar bara till mer lidande för människor som är i akut behov av internationellt skydd, särskilt kvinnor och barn. Att få dem att överväga andra flyktvägar – ofta farligare – leder sannolikt till fler dödsfall.

Moraliskt oacceptabelt

Det som händer vid Europas gränser är juridiskt och moraliskt oacceptabelt. Det måste stoppas.

Att rädda liv och skydda mänskliga rättigheter måste fortsätta att vara vår – omvärldens – gemensamma prioritet.

Insatser mot kränkningar av mänskliga rättigheter och för oberoende bevakning som utreder incidenter vid gränserna är akuta.

Fortet Europa

UNHCR bävar för att de beklagliga metoderna blir det normala. De förstärker den skadliga och onödiga beskrivningen av "Fortet Europa".

Verkligheten är att majoriteten av världens flyktingar får hjälp i fattiga länder med mycket färre resurser – ofta i ett grannland till en pågående mänsklig kris.

Allas mänskliga rättigheter

Enligt EU:s lagstiftning måste gränsbevakning genomföras i full överensstämmelse med grundläggande rättigheter.

Det är möjligt att hantera nationers gränser och säkerhet med en rättvis asylpolitik som är i linje med mänskliga rättigheter och europeisk lag.

Hjälp till flyktingar

Europas länder har länge varit starka anhängare av UNHCR:s arbete. De ger viktiga bidrag för att skydda flyktingar och de länder som tar emot dem – ofta de fattiga som gränser till den mänskliga krisen.

Att skicka pengar till andra länder ersätter inte ansvaret för att skydda flyktingar i deras egna länder.

Stödet i de stora flyktingkriserna i världen är livräddande. Men det ersätter inte platser för vidarebosättning för människor som söker asyl (flyktingkvoten) vid gränserna.

Rätt att söka asyl

Länder i Europa måste respektera grundläggande mänskliga rättigheter – som rätten till liv och rätten till asyl.

Hur Europa väljer att skydda flyktingar spelar stor roll och är en viktigt inte bara i regionen utan även globalt.

Källa: unhcr.org

Vill du veta mer om vem som är flykting och vem som är migrant? Här kan du läsa om flykting eller migrant enligt UNHCR. Tack.

Vill du hjälpa?

Barn och familjer som är på flykt från våld har ofta lämnat allt bakom sig för att göra den farliga resan till säkerhet.

På uppdrag av FN leder UNHCR arbetet med att skydda människor på flykt. Vi är på plats i alla världens konflikter och ger människor akut nödhjälp som boende, mat, vatten och sjukvård.

Vill du stödja UNHCR:s arbete för att hjälpa flyktingar? Du behövs när länder stänger sina gränser.

Publicerad av Ulrika Forsberg