Varför slår vintern så hårt i kriser?

Just nu är det bråttom att få fram hjälpen i tid. Krig i Ukraina, snöstormar i Syrien och isande nätter i Afghanistan. Varför slår vintern så hårt i kriser?

4 oktober, 2023
Flickor på flykt står utanför sitt tillfälliga hem i Kabul, Afghanistan
Foto: UNHCR/Andrew McConnell
Flickor i Afghanistan. Vintern är ett hårt slag mot barn på flykt som fryser. Vill du värma?

Varför är vintern så svår?

I vinter står miljontals människor på flykt inför ännu större svårigheter när de försöker hålla sina bräckliga hem varma, torra och familjen frisk.

Utan fredliga lösningar på världens farligaste konflikter fortsätter hjälpbehoven att öka — varje dag och varje kylig natt.

Ökade priser på el och mat

Kraftiga prisökningar på energi och råvaror till följd av Rysslands invasion av Ukraina drabbar fattiga samhällen i världen. Det ökar pressen på människor som har tvingats på flykt.

Följder av covid-19 fortsätter

De ekonomiska och sociala följderna av covid-19-pandemin släpper inte taget.

Även om restriktioner har lättat är det först nu som de långsiktiga konsekvenserna hos världens befolkning går att förstå. Bland de mest sårbara är människor på flykt — som har förlorat allt.

Extrema temperaturer

Klimatkrisen orsakar mer frekventa, intensiva och oförutsägbara katastrofer med extrema temperaturer, stormar och översvämningar. 

Miljontals av världens fördrivna människor lever i klimatkänsliga "hotspots". Det har ingen möjlighet att anpassa sig och drabbas oproportionerligt hårt.

Vintern förvärrar lidandet

När vintern närmar sig ökar lidandet runt om i världens svåra kriser.

I Syrien

Människor på flykt undan krig och konflikter i Syrien står inför snöstormar, översvämningar och minusgrader — för trettonde året i rad.

Miljontals familjer drabbades i jordbävningen i Turkiet i februari i år. Deras hem — ofta fuktiga tält, rangliga bodar och ödsliga byggnader — förstördes på några sekunder. De kämpar hårt för överleva.

I Afghanistan

Afghanistan genomlider tredje året av ekonomiskt förfall.

Oändliga kriser med årtionden av konflikter, översvämningar, torka och jordbävningar sätter djupa spår hos befolkningen. Fördrivna familjer utsätts för sträng kyla och snö i högt belägna städer och avlägsna byar.

Förra vintern var den kallaste på femton år. Människor dog i laviner och boskap frös ihjäl. Många har förlorat allt i klimatkatastrofer.

I Ukraina

Vintern slår snart till mot Ukraina. Miljontals människor som har flytt från kriget kommer att få uppleva sin andra vinter utan ett hem, eller leva i förstörda hus och med strömavbrott.


Fakta Ukraina:

Vintern ger en ny dimension åt den mänskliga krisen i ett land där Rysslands krig har lett till att nästan 18 miljoner människor, hälften av befolkningen, är i behov av nödhjälp för att klara vardagen.

  • Cirka 1,4 miljoner bostäder i Ukraina har skadats eller förstörts, enligt Ukraine Rapid Damage and Needs Assessment.
  • Situationen är särskilt svår i städer och byar vid frontlinjen. Brutala attacker fortsätter att orsaka skador på bostäder och öka den redan massiva förstörelsen.
  • Nästan 5,1 miljoner människor är på flykt från sina hem i Ukraina. 
  • 116 000 människor lever på platser som är dåligt utrustade för vintern.
  • Nya attacker mot livsviktig infrastruktur som vatten- och energisystem förvärrar vintern ytterligare.

Vill du eller ditt företag hjälpa?

Vinterhjälp är livräddande under de kommande månaderna. Vill du eller ditt företag hjälpa?

Gåvan kommer att hjälpa till med att:

  • Vintersäkra hus och boenden.
  • Kontantstöd som hjälper familjer att betala hyra, mediciner och värme.
  • Vinterhjälp som filtar, termosar, byggmaterial för tätning, solcellslampor och annan nödhjälp som värmer.

UNHCR:s personal arbetar outtröttligt för att ge akut hjälp till människor på flykt.

Publicerad av Ulrika Forsberg