Mål 17: Partnerskap

Se avsnitt 7 ”Hjälten & sorgen” i serien På flykt. Samarbete är räddningen för familjer som Faridas. Tyvärr får du en sorglig nyhet. Mål 17 är Globalt partnerskap.

Från Syrien till Sydsudan, från Burundi till Nepal, hjälper ni familjer att överleva. När vi samarbetar räddar liv.

Globala målet 17: ”Hjälten & sorgen”

Avsnitt 7 handlar om att samarbete är räddningen för familjer som Faridas. Tyvärr får du en sorglig nyhet. Avsnitt 7 uppfyller det globala målet 17: partnerskap.

Globalt samarbete är räddningen

Ert stöd är – och har varit – räddningen för familjer som Faridas. Sista avsnittet i ”På flykt” visar den inverkan er generositet har haft på familjers liv i Zaatari. Från Syrien till Sydsudan, från Burundi till Nepal, hjälper ni familjer att överleva.

Under de senaste månaderna har ni fått ta del av de utmaningar som Farida och hennes barn stått inför medan de anpassat sig till livet i Zaatari.

I det sista avsnittet såg ni att familjen plötsligt fick ännu en prövning; att hantera den mycket sorgliga förlusten av sin pappa, Abdul.

Bättre framtid

Tack för att ni står på flyktingars sida. För UNHCR och för människor på flykt är ni helt ovärderliga. Ni ger familjer på flykt en möjlighet att bygga en bättre framtid och en chans att en dag återvända hem, eller hitta en ny, permanent plats de kan kalla sitt hem.

Ofta hinner människor som flyr från sina hem bara få med sig kläderna de har på sig. Men en värdefull sak bär de alltid med sig – sina kunskaper, färdigheter och erfarenheter.

Några av de mer lyckligt lottade får med sig sina verktyg, sin boskap eller pengar. Oavsett hur mycket eller hur lite de får med sig, ger ni människor möjlighet att försörja sig igen. Tack vare er kan flyktingar utnyttja sina kunskaper och bygga en bättre framtid.

Flykten kan sluta på olika sätt. För vissa betyder det att återvända till sitt hem och sitt land.

För andra betyder det att skapa ett nytt hem när de blir medborgare i landet de flytt till.

För en tredje grupp betyder det att flytta igen – till ett tredje land – för att starta ett nytt liv.

Tack vare starkt stöd från regeringar, företag – och människor som du – kan UNHCR hjälpa till att göra dessa svåra övergångar. Om vi samarbetar kan familjer hitta hem igen, de kan få rådgivning, vägledning och praktisk hjälp för att hitta en plats de kan kalla sitt hem.

Globala målet 17: Partnerskap och genomförande

Mål 17 för hållbar utveckling kräver mobilisering av ekonomiska resurser och överföring av miljövänlig teknik till utvecklingsländerna på förmånliga villkor.

För att nå de Globala målen måste företag jobba mot Agenda 2030 i partnerskap med andra samhällsaktörer. Att företag jobbar med CSR är avgörande får en hållbar utveckling.

UNHCR samarbetar med regeringar, organisationer, FN-organ, företag, stiftelser, privatpersoner, volontärer – för att hjälpa människor på flykt.

I flyktinglägret Azraq i Jordanien bor 35 000 syriska flyktingar. Med stöd av partner drivs lägret helt med solenergi.