Globala målet 3: ”Kikhosta”

Globala målet 3: God hälsa och välbefinnande. Se avsnitt 3 ”Kikhosta” i filmserien På flykt. Abduls barn vaccineras mot kikhosta, polio och mässlingen.

Se avsnitt 3 ”Kikhosta” i filmserien På flykt. Det handlar om att Abduls barn vaccineras mot kikhosta, polio och mässlingen. Det uppfyller det globala målet tre: god hälsa och välbefinnande.

Avsnitt 3: "Kikhosta"

Sjukvård i Zaatari

I flyktingläger som Zaatari arbetar UNHCR med att ge hälso- och sjukvård till alla barn och vuxna. De familjer som anländer till Zaatari är ofta utmattade, sjuka och svaga efter en lång tid på flykt.

Risk för sjukdomar

Flyktingläger riskerar ofta att bli tätbefolkade. Det ökar risken för utbrott av smittsamma sjukdomar och infektioner som tyfus och kolera. Dessa infektioner kan vara livshotande för riskgrupper som små barn och äldre personer.

Därför är en av UNHCR:s viktigaste uppgifter att ge människor sjukvård så fort de anländer till Zaatari, samt att förebygga spridningen av infektioner.

Förutom akutvård arbetar sjukvårdspersonalen i Zaatari med att ge långsiktig hälso- och sjukvård till alla som bor i lägret – precis som det fungerar hemma.

Vacciner

Som vi ser i videon så inkluderar det mödravård, grundläggande vaccinationer och att behandla kroniska tillstånd som astma och diabetes.

Det är viktigt att alla får de mediciner som de behöver – och som de fick av sin doktor hemma.

Hjärtproblem

Precis som i vilken stad som helst så finns det personer med hjärtproblem, luftvägsinfektioner och cancer. Dessa personer behöver undersökas, få behandling och vård.

Att vara frisk är en förutsättning för människors möjlighet att vara självförsörjande och att bidra till samhällets utveckling. Investeringar i hälsa är en återinvestering i samhällets utveckling i stort.

Abduls barn vaccineras

Sjukvården i Syrien kollapsade på grund av kriget.

Abduls två yngsta barn, Inaam och Ibrahim, var inte vaccinerade mot polio. Han var orolig över att de skulle falla offer för den dödliga infektionen precis som han själv gjorde när han var barn. I Zaatari har de nu vaccinerats mot polio, mässling och kikhosta.

10 vårdcentraler i Zaatari

Det finns tio vårdcentraler i Zaatari som bemannas av 120 läkare. Under 2014 hade de 175 968 besök, i genomsnitt 30 patienter per dag.

UNHCR:s arbete med sjukvård och hälsa för människor på flykt är en långsiktig investering i omsorg som gynnar både individer och samhällen.

Globala målet 3: Hälsa och välbefinnande

Mål 3 är ett av de viktigaste målen för UNHCR. Det säkerställer att alla kan leva ett hälsosamt liv och verkar för alla människors välbefinnande i alla åldrar.

Genom att stödja UNHCR så bidrar du till friskare liv för människor på flykt från krig och konflikter.