Tack för allt stöd 2023

Tillsammans gör vi skillnad

En familj i Armenien får hjälp av UNHCR:s personal.
Foto: UNHCR/Karen Minasyan

Tack vare starkt stöd från dig och andra givare var UNHCR på plats för att hjälpa människor som drabbats hårdast av konflikt, krig och naturkatastrofer under 2023.

Ert stöd har bidragit till att miljoner människor på flykt över hela världen har fått hjälp. Tillsammans skapar vi en ljusare framtid för fler barn och familjer.

Resultat 2023

  • Sverige för UNHCR:s totala intäkter uppgick till 588 miljoner kronor.
  • Insamling från privatpersoner uppgick till 267 miljoner kronor varav den största delen kommer från våra engagerade månadsgivare.
Ert stöd är tak över huvudet, skolgång för barn, rådgivning, vård och tillgång till vatten. Tack för den hjälp som ni ger till människor som befinner sig på flykt, ert stöd räddar liv.
Åsa Widell, Sverige för UNHCR
Åsa Widell, generalsekreterare, Sverige för UNHCR

UNHCR:s arbete i tre steg

Fas 1: Överlevnad

Krig och katastrofer kan plötsligt tvinga hundratusentals människor att fly på ett ögonblick. Att ge dem skydd är kärnan i UNHCR:s arbete i akuta kriser.

När en katastrof inträffar kan UNHCR vara på plats inom 72 timmar och nå ut med akut nödhjälp till en miljon människor.

Under 2023 fick 17 miljoner människor förnödenheter i 49 akuta kriser.

Fas 2: Hopp

Efter den akuta fasen skiftar arbetet till att ge stöd och hopp, till exempel familjeåterförening, psykosocialt stöd och utbildning.

UNHCR delade ut kontantstöd till 7 miljoner människor på flykt i över 100 länder.

Vi delar ut kontantstöd till de mest utsatta för att täcka deras dagliga behov. Det är ett värdigt sätt att hjälpa — alla har olika behov.

Fas 3: Ett hem

Åren går ... Många är på flykt under en lång tid. UNHCR skapar lösningar så att människor kan leva sina liv i värdighet.

Tillsammans hjälper vi människor på flykt att återvända hem när det är säkert och stödjer familjer medan de återuppbygger sina liv igen.

Under 2023 återvände 6 miljoner människor till sina hem i säkerhet.

Två vanliga frågor

Hur används mina pengar?

86 procent av dina pengar går till ändamålet — att hjälpa människor på flykt.

Vår insamling sker via 90-konto under tillsyn av Svensk Insamlingskontroll som kontrollerar att pengarna går till ändamålet och att gränsen för tillåten administrations- och insamlingskostnad inte överskrids. Klicka här för att läsa hela årsredovisningen.

Vad gör UNHCR just nu?

UNHCR finns på plats och arbetar i 140 länder.

Över 90 procent av vår personal arbetar i fält — de tar hand om människor i kris varje dag, dygnet runt.

Klicka här för att läsa nyheter och rapporter från UNHCR. Håll dig uppdaterad om hur ditt stöd just nu räddar liv.