Hbtqi – att kämpa för allas lika rättigheter

Dödsstraff och misshandel tvingar hbtqi-personer på flykt. De behöver skyddas mot förföljelse. Transkvinnan Bianka stödjer kampen för deras rättigheter.

8 juni, 2021
Hbtqi-aktivisten Bianka Rodriguez kämpar för allas rättigheter.

Kampen för hbtqi-personer på flykt

På internationella dagen mot homofobi och transfobi och inför sommarens Pridemanifestationer uppmanar UNHCR länder att skydda människor som utsätts för övergrepp på grund av sin sexuella läggning eller könsidentitet.

UNHCR:s chef berättar från hjärtat:

Jag tänker på de hbtqi-flyktingar som jag har träffat – allt för många – som berättar om att övergrepp och förödmjukelse är en daglig verklighet.

Ofta börjar kränkningar i deras egna hem, hos sina egna familjer. Det förstör uppbackningen och nätverket som så många människor behöver som mest.

Jag ber världens länder om att hålla sina gränser öppna för hbtqi-personer som behöver skydd.

Starkt stöd från hbtqi-aktivist

I El Salvador träffade jag aktivisten Bianka Rodriguez. Hon har hotats med pistol, blivit kränkt av sin egen mamma och var mobbad i skolan för att hon var transperson.

Nu arbetar Bianka för att se till att lagarna är rättvisa och bygger sociala nätverk för hbtqi-personer i El Salvador.

Nu kan jag stolt meddela att Bianka väljer att hjälpa UNHCR i arbetet med att skydda hbtqi-personer på flykt runt om i världen. Hon är en del av vårt arbete.

Hbtqi-personer: dödstraff och förföljelse

Samkönade relationer är kriminellt i mer än 70 länder, i sex länder straffas de med döden.

I andra länder är hbtqi-personer diskriminerade, har problem i skolan och får inte ett jobb. De bemöts ofta på liknade sätt i ett grannland som i hemlandet.

De riskerar att utsättas för sexuella övergrepp, få lite eller inget polisskydd och nekas grundläggande stöd som sjukvård och juridisk hjälp.

UNHCR kämpar för att skydda hbtqi-flyktingars rättigheter. Vi samarbetar med det civila samhället, den privata och offentliga sektorn och akademiska världen.

Tillsammans ser vi till att flyktingars röster är hörda och att de kan ta beslut som påverkar deras liv.

Vi behöver människor som Bianka som berättar för oss hur vi bäst kan hjälpa till.

Stå upp för hbtqi-personer

Vi lever i en värld som alltmer saknar lösningar för människor på flykt från förföljelse, krig och konflikter.

Antalet platser för vidarebosättning till ett tredje land – som ofta är det säkraste och enda alternativet för hbtqi-flyktingar – ligger på en bottennivå.

Så länge förföljelse på grund av sexuell läggning och könsidentitet finns kvar, uppmanar jag alla länder att stå upp för hbtqi-personer och deras rättigheter att få vara sig själva.

Varje hbtqi-person måste kunna leva i fred och vara säker i sitt eget land.

Fler länder behöver hjälpa människor som söker skydd och se till att hbtqi-flyktingar får det stöd som de behöver, var de än är.

Du ska inte tvingas på flykt för att få vara den du är, och älska den du vill.

HBTQI är ett begrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner, personer med queera uttryck och identiteter och intersexpersoner.

Tack för att du står upp för deras rättigheter.

Källa: unhcr.org

Dagen mot homofobi, transfobi och bifobi

Internationella dagen mot homofobi, transfobi och bifobi – förkortat IDAHOTB – skapades 2004 för att uppmärksamma våld och diskriminering mot homosexuella, bisexuella, transpersoner, intersexpersoner och alla andra människor med olika könsidentiteter eller könsuttryck.

17 maj 1990 – homosexualitet är friskt

Datumet den 17 maj valdes för att fira Världshälsoorganisationens beslut 1990 om att avklassificera homosexualitet som en psykisk störning.

Dagen är en global årlig milstople för att uppmärksamma beslutsfattare, media, allmänheten, företag, opinionsledare, lokala myndigheter och alla andra om den alarmerande situationen för personer med olika könsidentiteter eller könsuttryck.

IDAHOTB är en förkortning av det engelska namnet The International Day Against Homophobia, Transphobia and Biphobia.

Källa: may17.org

Publicerad av Ulrika Forsberg