Att stå redo i framtida kriser

Fler och värre bränder. Jordskred i Lofoten. Ett översvämmat Venedig. Klimatförändringar idag kan leda till nya kriser i morgon. Vill du stå redo att hjälpa?

27 juni, 2023
AI-generad bild. Översvämning i Venedig.
Bild: AI-generad med promptar från FN:s klimatpanel.
En AI-genererad bild visar att översvämningar i världen kommer att öka fram. Just nu känns scenariot oroväckande sannolikt. Vill du hjälpa UNHCR att stå redo i morgondagens kriser?

Att stå redo för imogon

Jordskred i Lofoten och ett översvämmat Venedig. Med nyckelord från FN:s klimatpanel IPCC som utgångspunkt visar AI-genererade bilder möjliga framtida kriser. 

Enligt FN riskerar klimatrelaterade katastrofer att öka i framtiden, även där katastrofen känns avlägsen idag.

Allt fler tvingas på flykt

Just nu befinner sig 110 miljoner människor på flykt från krig och konflikter i världen – fler än någonsin tidigare. Allt fler tvingas också fly på grund av att klimatet förändras.

2022 tvingade naturkatastrofer – stormar, cykloner, översvämningar, torka, bränder, jordskred – 32,6 miljoner människor att lämna sina hem.

Klimatförändringar:

  • Ökar antalet och styrkan av plötsliga naturkatastrofer.
  • Bidrar till gradvisa miljöhot som torka och stigande havsnivåer.

Krisberedskap

Klimatförändringar idag kan leda till nya flyktingkriser imorgon.

Nyckeln till effektiva akutinsatser är förberedelser. Därför har UNHCR alltid personal i beredskap och enorma lager med nödhjälp runt om i världen. Det gör att vi snabbt kan rädda liv när människor tvingas fly.

Beredskapslager med nödhjälp

UNHCR har stora beredskapslager på sju strategiska platser runt om i världen för att snabbt nå ut med hjälpen. 

Lagren innehåller akut nödhjälp som tält, filtar, madrasser och liggunderlag som vid en nödsituation kan distribueras till en miljon människor inom 72 timmar.

Vill du hjälpa UNHCR att stå redo?

Att stå rustade för framtidens kriser är ett omfattande arbete som kräver resurser. Som månadsgivare ser du till att vi alltid står redo att hjälpa, oavsett var eller när katastrofen slår till.  

300 kr kan räcka till en krislåda med:

  • 10-liters vattendunk
  • Vattentätt liggunderlag
  • Myggnät
  • 14-liters hink med lock.
  • Fleecefilt
  • Solcellslampa

Tack för att du väljer att hjälpa! Ditt stöd räddar liv.

AI-generad bild. Översvämningar i Lofoten 2048.
Bild: AI-generad med promtar från FN:s klimatpanel
Enligt FN kan svåra jordskalv drabba Lofoten redan 2048.

AI-genererade bilder

Med rapporten från FN:s klimatpanel IPCC som utgångspunkt används AI-genererade bilder för att visa möjliga framtida kriser. 

Med hjälp av AI-promptar innehållande nyckelord från IPCC, som “wildfires”, “landslides” och “flooding”, samt platser som nämns skapas resultatet som vi ser på bilderna.

— Det är spännande, rent kreativt, att koppla samman AI med en rapport framtagen av riktiga, ytterst kompetenta människor. Att hitta skärningen där vi ser hur AI tolkar den framtid vi eventuellt kommer att leva i om 10-15 år, säger Nick Christiansen, Creative Director och Partner på OKTO. 

Källor: IPCC, UNHCR Global Trends, UNHCR Global Report

Publicerad av Ulrika Forsberg