Coronakrisen och covid-19

Just nu sprider sig coronapandemin över världen. Som alltid vid katastrofer riskerar samhällets mest utsatta att drabbas värst. Du behövs för att hindra spridningen!

Vår ambassadör Lena Endre har suttit i karantän i nio veckor. Nu tänker hon på vilken tur hon har och hur mycket värre katastrofen kan drabba barn och familjer som lever på flykt.
Tillsammans kan vi stoppa spridningen av coronaviruset och skydda världens mest utsatta.
Filipo Grandi är FN:s flyktingkommissarie och UNHCR:s högsta chef
Filippo Grandi, FN:s flyktingkommissarie

Coronakrisen och covid-19

En syrisk mamma hjälper en pojke med munskydd i ett flyktingläger i Libanon.
Ritzau Scanpix

Den 11 mars förklarade Världshälsoorganisationen (WHO) utbrottet av coronaviruset – som orsakar sjukdomen covid-19 en pandemi och ett internationellt hot mot människors hälsa.

"Viruset kan drabba vem som helst. Det är vårt gemensamma ansvar att se till att de globala insatserna gäller alla människor. Att ge tillgång till hälsovård – även till samhällets mest utsatta – är det bästa sättet att skydda oss på. Alla på den här planeten bör få tillgång till sjukvård", säger Filippo Grandi, FN:s flyktingkommissarie.

Vad gör UNHCR?

I slutet av 2019 befann sig 79,5 miljoner människor är på flykt i världen. Många lever på platser som är tätbefolkade, andra i fattigdom i städer – med liten tillgång till sjukvård.

Utbrottet av coronapandemin måste hanteras med solidaritet och samarbete. UNHCR behöver din hjälp för att hindra spridningen.

UNHCR:s arbete för att bromsa coronaviruset bygger på tidigare erfarenheter av SARS, ebola och influensautbrott.

Den snabbt föränderliga karaktären av viruset gör att UNHCR stärker sina insatser.

Här är 6 exempel på vad UNHCR gör just nu:

  • Informerar flyktingar om coronaviruset och hur smitta kan undvikas.
  • Ser till att flyktingar har tvål och vatten.
  • Stärker hälso- och sjukvården.
  • Bygger fältsjukhus och tältkliniker.
  • Utbildar sjukvårdspersonal i fält för att förebygga coronaviruset.
  • Samarbetar med myndigheter och WHO för att se till att flyktingar ingår i nationella insatser för att hantera spridningen av coronaviruset.