På flykt i Europa

En kris utspelar sig för människor som kommer till Europa. Barn och familjer anländer i båtar – många drunknar på Medelhavet, andra är fast vid stängda gränser. UNHCR kämpar för deras rättigheter.

Jag vill hjälpa!
Flyktingar vid gränsen mellan Serbien och Ungern.
Foto: UNHCR/I.Pavicevic
Att söka asyl är en mänsklig rättighet. Flyktingar har rätt till omvärldens skydd.

Flykten till Europa

Från Idlib till Europa. Oskyldiga människor betalar åter igen priset för misslyckad diplomati och staternas ovilja att samarbeta. Barn och familjer på flykt blir brickor i ett politiskt spel. Att skydda gränser utan att skydda människor löser inte en flyktingkris.

Idag är fler på flykt än någonsin tidigare. En människa tvingas fly varannan sekund. De behöver din hjälp – varje dag, varje månad.

Mer än en miljon människor har korsat Medelhavet för att ta sig till Europa sedan början av 2015. Familjer tvingas göra en livsfarlig resa från Syrien, Libyen och Afghanistan – länder som slits sönder av krig och förstörelse.

Tusentals flyr för sina liv varje dag. Många har inget annat val än att gå ombord överfulla båtar för att ge sina barn ett liv i fred och trygghet.

För vissa är denna desperata flykt deras sista.

UNHCR, FN:s flyktingorgan är på plats i krigshärjade länder och längs flyktvägarna för att ge skydd och nödhjälp som mat, vatten och sjukvård.

I stället för att diskutera vem som tar emot fler (eller färre) flyktingar och migranter, behöver stater arbeta tillsammans för att lösa orsakerna till deras flykt – särskilt konflikter och fattigdom.

Uppdaterade siffror på data.unhcr.org