Världens kriser måste lösas tillsammans

Tuffa insatser för att lösa världens kriser kan förhindra att antalet människor på flykt överstiger 100 miljoner. Konflikter, covid-19 och stängda gränser.

6 oktober, 2021
En familj på flykt från sitt hem på grund av striderna mellan talibanerna och afghanska säkerhetsstyrkor i norra provinser har sökt skydd i en offentlig park i Kabul.
Foto: REUTERS
En familj på flykt från strider mellan talibanerna och afghanska säkerhetsstyrkor i norra provinser har sökt skydd i en offentlig park i Kabul.

100 miljoner människor på flykt?

Antalet människor på flykt kommer att överstiga 100 miljoner. Bara när världens länder ställer upp kan fler kriser förhindras.

Vi är på väg åt fel håll. Alla tecken visar att bara samarbete kan förhindra det. Och ändå verkar vi oförmögna – eller ovilliga – att kliva av det spår som vi är på just nu.

Covid-19

Ett misslyckande med att rättvist fördela vacciner mot covid-19 har skapat en värld uppdelad mellan vaccinerade och utsatta. Det får katastrofala följder för människor i samhällets marginaler – som flyktingars osäkra liv. De var först med att förlora sina jobb och fattigdomen sköt i höjden.

Klimatkrisen

Årtionden av global passivitet för att hantera klimatkrisen får förödande följder.

90 procent av världens flyktingar kommer från länder som är mest drabbade av miljöhot.

När vädret förändras ökar sårbarheten för människor som lever på frontlinjen i klimatkrisen.

Konflikter

Okontrollerade och olösta konflikter i världen har lett till att antalet människor på flykt har fördubblats på tio år. Siffran nådde rekordhöga 82,4 miljoner i slutet av 2020.

Om inte trenderna vänds av tuffa insatser för att lösa konflikter är frågan inte om vi når 100 miljoner människor på flykt utan snarare när.

Storskalig hjälp till Afghanistan

Situationen för miljontals afghaner som har tvingats på flykt i mer än 40 år står inför ny osäkerhet.

Storskalig, ovillkorlig humanitär hjälp måste mobiliseras nu för att förhindra att krisen förvärras och ekonomin kollapsar.

Försämringen kommer förmodligen att tvinga fler på flykt – både i Afghanistan och utanför gränserna.

Det finns fler olösta konflikter i världen.

Förödande i Etiopien

Om stridande parter i konflikten i Etiopien inte överger en lönlös, förödande militär konflikt till förmån för politiska förhandlingar, kommer den mänskliga krisen i Tigray vara helt utom kontroll, med fler människor på flykt.

Hjälparbetare möter fler hinder och oacceptabla svårigheter. Det har bevisats under den senaste tidens utvisning av fältpersonal från Etiopien.

Oroande trender

Trots stigande siffror väljer vissa mäktiga nationer i världen – i stället för att skydda de oskyldiga flyende från krig – att:

  • Hålla människor på flykt utanför med murar.
  • Hålla människor på flykt utanför med våld vid gränser.
  • Vägra att rädda liv på havet.
  • Införa restriktiva lagar.

Förslag om att lägga ut sitt asylansvar till andra länder strider mot det grundläggande ansvaret att samarbeta.

En annan oroande trend är när stater manar flyktingar och migranter att ta sig till andra länder längs farliga flyktvägar i rena politiska syften, utan att ta hänsyn till människors behov av skydd.

Säkra gränser och asyl

Säkra gränser och rätten att söka asyl är inte oförenliga – tvärtom. Ett bra mottagande gör att asylsökande hörs rättvist och snabbt, och att de som behöver internationellt skydd får hjälp.

Sydsudan och Sudan

Trots en utmanande global utblick görs framsteg när det gäller att stödja fredsinsatser mellan regeringarna i Sydsudan och Sudan.

Med stöd av Världsbanken har lösningar skapats för mer än sju miljoner människor på flykt från de två länderna.

Venezuela och Colombia

Samarbete har skapat tillfälliga lösningar för miljontals människor på flykt från Venezuela.

Colombia har beviljat över 1,7 miljoner venezuelaner tillfälligt skyddsstatus så att de kan stanna, arbeta, få utbildning och sjukvård.

En chans att lyckas

Tappa inte modet trots att världen står inför svåra utmaningar.

Hämta istället inspiration från modet och motståndskraften som människor på flykt visar.

Atleterna i flyktinglaget som ”segrade mot alla odds” vid de olympiska och paralympiska spelen i Tokyo i augusti är exempel på varför vi inte får ge upp.

Det är därför som vi måste lösa världens konflikter som tvingar människor på flykt – tålmodigt, uthålligt och systematiskt.

Tillsammans!

Ingen kan göra det här på egen hand. Om vi arbetar tillsammans – tillsammans! – med mod och ödmjukhet, och med solidaritet, som sätter det gemensamma före individuella och nationella intressen, då har vi en chans att lyckas.

Så här inledde UNHCR:s chef Filippo Grandi det årliga toppmötet om flyktingar i Genève den 4 oktober. Excom pågår fram till fredag.

Källa: unhcr.org

Publicerad av Ulrika Forsberg