Tusen tack Postkodlotteriet!

Postkodlotteriet har delat ut 334,4 miljoner kronor till UNHCR:s arbete för människor på flykt sedan 2009. Tusen tack alla lottköpare för det fantastiska stödet som räddar liv.

Postkodlotteriet och UNHCR

2009 blev Sverige för UNHCR förmånstagare till Svenska Postkodlotteriet. Sedan starten av samarbetet har 313,4 miljoner kronor tilldelats UNHCR:s arbete. Av den summan har 83,9 miljoner kronor stöttat Drömprojekt och Specialprojekt.

Sverige för UNHCR är en insamlingsstiftelse med 90-konto och FN-organet UNHCR:s svenska partner.

Utdelning 2024

 • 21 000 000 kr i basstöd till UNHCR:s arbete för människor i världens svåra kriser.

Utdelning 2023

2023 mottog Sverige för UNHCR:

Tusen tack Postkodlotteriet och alla lottköpare för det fantastiska stödet. Ni räddar liv!

Basstöd — hjälper de bortglömda!

Basstöd från Postkodlotteriet är pengar som inte öronmärks till en speciell kris, det används där det behövs som mest. Basstöd gör det möjligt att hjälpa bortglömda människor som kämpar varje dag för att överleva. Stödet skyddar barn och familjer som aldrig syns i media.

Pengar som inte är öronmärkta hjälper utsatta människor på flykt i krisdrabbade länder som Jemen, Afghanistan, Etiopien, Moçambique och Venezuela. 

Basstödet ger barn, mammor, pappor, äldre, hbtqi-personer och alla andra som är på flykt från våld och förföljelse i över 130 länder en chans i livet.

Basstöd utdelade till UNHCR:s arbete:

 • 2024: 21 000 000 kronor.
 • 2023: 21 miljoner kronor.
 • 2022: 21 miljoner kronor.
 • 2021: 21 miljoner kronor.
 • 2020: 21 miljoner kronor.
 • 2019: 20,4 miljoner kronor.
 • 2018: 24 miljoner kronor.
 • 2017: 25 miljoner kronor.
 • 2016: 20 miljoner kronor.
 • 2015: 15 miljoner kronor.
 • 2014: 10 miljoner kronor.
 • 2013: 9 miljoner kronor.
 • 2012: 9 miljoner kronor.

Drömprojekt

Sedan 2020 har förmånstagare till Postkodlotteriet varje år möjligheten att få ett Drömprojekt finansierat. Ett Drömprojekt har alltid ett särskilt fokus, som till exempel något av FN:s globala hållbarhetsmål.

Exempel på Drömprojekt tilldelade UNHCR:s arbete:

Specialprojekt

Tidigare hade förmånstagare till Postkodlotteriet möjligheten att få ett Specialprojekt finansierat. Totalt har Sverige för UNHCR fått 44,2 miljoner kronor för Specialprojekt.

Exempel på Specialprojekt tilldelade UNHCR:s arbete:

 • 2019: 4,5 miljoner kronor för "Next Generation: Kids and Integration" för att hjälpa flyktingbarn från Burundi i Rwanda. Samarbete med Rädda Barnen.
 • 2016: 7 miljoner kronor för grundutbildning i 12 länder.
 • 2015: 11 miljoner kronor till flyktinghem — Better Shelter — som förbättrar boende för människor på flykt i Irak.
 • 2014: 9 miljoner kronor för "Skola och skratt" som ger syriska barn en chans att gå i skolan. Samarbete med Clowner utan gränser.
 • 2013: 2,3 miljoner kronor för katastrofhjälp efter supertyfonen Haiyan i Filippinerna. 
 • 2010: 3 miljoner kronor för hjälpbehoven i Haiti.
 • 2009: 4 miljoner för att skydda 300 000 somaliska flyktingar som lever i Dadaab-lägret i Kenya. 

Källa: Årsredovisning

Här kan du läsa mer på Postkodlotteriets webbplats.